Mặt bằng căn hộ Goldmark City

IV. MẶT BẰNG VÀ THIẾT KẾ CHUNG CƯ 136 HỒ TÙNG MẬU


Mặt bằng điển hình tòa Ruby 1- dự án 136 hồ tùng mậu:

Ban quản lý dự án : 0934.065.888 - 094.763.5867915 681 291

mặt bằng tòa ruby1 chung cư goldmark city


Hình ảnh mặt bằng tòa Ruby 1 của dự án goldmark city


+ tòa Mặt bằng Ruby 1 cao 40 tầng
+ Gồm 11 căn hộ/ sàn, 6 thang máy gồm 2 thang hàng, 2 cầu thang bộ
+ Diện tích từ 114, 46m2 đến 160m2, thiết kế từ 2 đến 4 phòng ngủ
Ban quản lý dự án : 0934.065.888 - 094.763.58679

Mặt bằng điển hình tòa Ruby 2- dự án Goldmark City:


mặt bằng tòa ruby2 chung cư goldmark city


Hình ảnh mặt bằng tòa Ruby 2 của dự án Goldmark City


+ Mặt bằng tòa Ruby 2 cao 40 tầng
+ Gồm 17 căn hộ/sàn. 6 thang máy gồm 2 thang hàng và 2 cầu thang bộ
+ Diện tích từ 74m2 đến 123,92 m2, thiết kế từ 2- 3 phòng ngủ

>>> Mặt Bằng chi tiết căn hộ Ruby 2  

Ban quản lý dự án : 0934.065.888 - 094.763.58679

Mặt bằng điển hình tòa Ruby 3- dự án Goldmark City:


mặt bằng tòa ruby3 chung cư goldmark city


Hình ảnh mặt bằng tòa Ruby 3 của dự án Goldmark City


+ Mặt bằng tòa Ruby 3 cao 40 tầng
+ Gồm 17 căn hộ/sàn, có 6 thang máy gồm 2 thang hàng và 2 thang bộ
+ Diện tích từ 78m2- 116m2, thiết kế từ 2- 3 phòng ngủ

>>> Mặt Bằng chi tiết căn hộ Ruby 3 

Hình ảnh mặt bằng tòa Ruby 4 của dự án Goldmark city


mặt bằng tòa ruby4 chung cư goldmark city


Hình ảnh mặt bằng tòa ruby 4 của dự án Goldmark City


+ Mặt bằng tòa Ruby 4 cao 40 tầng
+ Gồm 16 căn hộ/sàn, với 8 thang máy gồm 2 thang hàng và 2 thang bộ.
+ Diện tích từ 104,35m2- 152, 43m2, thiết kế từ 3- 4 phòng ngủ

>>> Mặt Bằng chi tiết căn hộ Ruby 4

Ban quản lý dự án : 0934.065.888 - 094.763.58679

Hình ảnh mặt bằng tòa Sapphire 1 của dự án Goldmark city


Chung cu Goldmark City Mat Bang Toa Sapphire 1 1


Hình ảnh mặt bằng tòa Sapphire 4 của dự án Goldmark city

Chung cu Goldmark City Mat Bang Toa Sapphire 4 1


Ban quản lý dự án : 0934.065.888 - 094.763.58679

Tin liên quan

Không có nhận xét nào:

TƯ VẤN DỰ ÁN

0934 065 888

Tin Tức Nổi Bật